Mon-Day Consultancy

Monique Dullens helpt ondernemers op het gebied van corporate finance. Zij adviseert ondernemers bij financiële vraagstukken en bij het zoeken naar een oplossing in het kader van fusies en overnames.

Mon-Day Consultancy

Monique Dullens helpt ondernemers op het gebied van corporate finance. Zij adviseert ondernemers bij financiële vraagstukken en bij het zoeken naar een oplossing in het kader van fusies en overnames.

Monique Dullens

Corporate finance professional

Adviseur

Betrokken

Resultaatgericht

Integer

Monique Dullens Mon-Day Consultancy

Dienstverlening

De verkoop van een onderneming is complex. De verkoopprijs en verkoopvoorwaarden worden niet alleen bepaald door cijfers. Ook de reden van verkoop, de marktpositie en marktontwikkelingen spelen een grote rol. Tevens het aantal mogelijke kopers, de timing van de verkoop en de aanpak in de onderhandelingen zijn cruciaal.

Het aankopen van een onderneming is niet eenvoudig. De waarde van de onderneming moet bepaald worden. Onderhandelingen met verkoper vinden plaats en een passende financiering moet geregeld worden. Daarnaast moet koper een Due Diligence laten uitvoeren en moeten de overnamecontracten opgesteld worden.

Een financiering kan nodig zijn bij de aankoop van een onderneming, maar ook indien de onderneming dusdanig groeit dat huidige faciliteit niet meer passend is. Verstrekkers van kapitaal stellen hoge eisen aan de documentatie van financieringsaanvragen en businessplannen.

De ondernemingswaarde wordt bepaald door de toekomstige financiële resultaten en het risico dat hiermee samenhangt. Om de toekomstverwachtingen zo goed mogelijk te beoordelen, is een scherpe bedrijfseconomische analyse nodig en een beoordeling van het risicoprofiel van de onderneming. Ondernemingswaarderingen worden oa uitgevoerd in het kader van familieopvolging, aankoop of verkoop van een onderneming, geschillen tussen aandeelhouders en fusies.

Daarnaast levert Mon-Day Consultancy financiële ondersteuning aan het management en/of directie door inzicht te geven in de (financiële) prestaties van uw onderneming.

Achtergrond

Monique Dullens Mon-Day Consultancy

Monique komt uit een ondernemersgezin en na het VWO heeft zij Bedrijfseconomie gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg.

Bij Rabobank Nederland heeft zij haar afstudeerstage afgerond op het onderwerp bedrijfsopvolging.

In 2004 is zij als consultant gestart bij Rembrandt F&O, onderdeel van de Rabobank en vanaf 2008 was Monique betrokken bij de start van Rembrandt F&O in Eindhoven.

Zij groeide door naar senior adviseur met eindverantwoordelijkheid op fusie- en overname trajecten.

Het ondernemerschap lonkte en in 2013 is Monique gestart met haar eigen bedrijf op het gebied van corporate finance.

Inmiddels heeft zij ruim 10 jaar ervaring als fusie en overname adviseur en heeft zij een groot aantal transacties begeleid, ondernemingswaarderingen uitgevoerd en financieringen gearrangeerd.

Contact

Monique Dullens

Petrus Dondersstraat 18
5614 AG Eindhoven

monique@mon-dayconsultancy.nl

+31 6 16480912

Invalid Email